Over Ons

Het hoofddoel van de vereniging is het opnieuw in werking stellen van het West-Vlaamse molenpatrimonium. Daartoe worden regelmatig molenaarscursussen georganiseerd. De geslaagden voor deze cursus ontvangen uit handen van de Vlaamse minister voor Cultuur het diploma van “Meester-Molenaar”. In 1988 werd daarom al een eerste molenaarscursus ingericht.

Minstens even belangrijk is de restauratie en valorisatie van het molenbestand in de provincie. Daartoe worden initiatieven genomen om moleneigenaars, zowel privé-eigenaars als openbare besturen, ertoe aan te zetten hun molens te onderhouden of te restaureren. Hierbij wordt hen ook hulp geboden bij het opstellen van de vaak heel complexe restauratiedossiers en bij het verkrijgen van restauratiepremies.